Vad är massageterapi?

Den klassiska benämningen av massage är att man manuellt bearbetar musklerna genom gnidning, knådning, kramning och bultning. Terapi är ett medicinskt ord för behandling av sjukdom eller skada och används inom sjukvården för både kroppsliga och psykiska problem. Så att när man manuellt bearbetar musklerna genom gnidning, knådning, kramning och bultning med syfte att behandla sjukdom eller skada - Ja, då blir det massageterapi!

En enklare definition: Massageterapi - massage som en behandlingsform

Här kommer skillnaden mellan massage och massageterapi tydligt in. Och här borde också skillnaden mellan massör och massageterapeut bli tydlig. En massageterapeut jobbar med behandling av sjukdom eller skada, det gör inte massören med en helgkurs i bagaget.

Behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar kräver att man är väl insatt i alla de olika akuta och förvärvade skador som kan uppstå samt rörelseapparatens sjukdomar naturligtvis. Det betyder att, för att kunna behandla måste man vara kunnig i att undersöka så att man vet vad som ska behandlas och hur massagen ska läggas upp. Man måste också via samtal och undersökning försöka förstå om det är massage som är den rätta behandlingsformen eller om ska man skicka klienten direkt till läkare eller en legitimerad terapeut, en fysioterapeut (sjukgymnast), naprapat eller kiropraktor.

Om skadan är behandlingsbar med massageterapi, är det då en "hands on"-behandling som massage som är bäst lämpad eller vore det bättre att rekommendera belastande träning för stabilitet, balans och koordination eller konditionsträning?

Allt detta ska en massageterapeut kunna ta ställning till vilket gör att det krävs en ganska så omfattande utbildning vilket inte avslappningsmassören som jobbar med klassisk massage behöver!Vad är skillnaden mellan en massör och en massageterapeut?

En massageterapeut jobbar med massageterapi. Och en massör jobbar med massage. Och massage finns ju i en mängd olika varianter, där massageterapi är en av dem. Massör är helt enkelt samlingsnamnet för alla som jobbar med massage oavsett utbildning, erfarenhet eller kunskap.

Vad finns för krav på en massageterapeut och vem får kalla sig massageterapeut?

Massage och massageterapi är inte reglerat enligt lag i Sverige. Det innebär att vem som helst får kalla sig massör och massageterapeut. Man kan kalla sig rehabmassör, ryggterapeut, idrottsmassör, bindvävsmassör precis som man vill. Det finns ingen kontrollerande myndighet med insyn som ställer krav, varken på vad en massageskola ska lära ut eller vad en massageterapeut ska kunna. (För yrkesgrupper som t.ex. läkare och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet och utfärdar legitimation utifrån en specifik yrkesexamen.) Massageskolorna ställer sina egna krav. Men de kan också välja att ta uppbackning av en branschorganisation.

Branschorganisationer

För säkerhets skull har då branschorganisationerna skapat en egen "legitimation", i form av en certifiering. De två största branschorganisationerna är BSM - Branschrådet Svensk Massage, och BKM - Branschrådet för Komplementär Medicin. Båda är uppbyggda runt de största massageskolorna som också bildar resp. styrelser.
En massör utbildad vid någon av branschrådsskolorna kan göra ett certifieringsprov. Blir man godkänd har man rätt att kalla sig Av BSM certifierad massör eller Av BKM certifierad terapeut. Certifieringen som innebär flera olika praktiska och teoretiska är frivillig, men ofta ett krav för att få ansluta sig till ett massageförbund.

Och här kommer benämningen massör åter in i sammanhanget. Man blir inte certifierad massageterapeut utan certifierad massör! BSM har här tagit det säkra för det osäkra och kallar alla massörer för massörer - massageterapeut finns inte ens omnämnt!

Massageförbund

Om man väljer att certifiera sig har man möjlighet att ansluta sig till ett massageförbund. Det finns flera massageförbund att välja mellan, de största är Kry - Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och SFKM - Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin samt Massörerna. Deras uppgift är att promota och tillvarata de svenska massörernas intressen.